Huset

Rampelys er et kulturhus i centrum af Silkeborg ejet af Silkeborg Kommune, som udlejer bygningen vederlagsfrit ekskl. forbrugsafgifter til Foreningen Kulturhuset Rampelys.

Stueetagen er forpagtet af den mexicanske restaurant La Casita som drives på kommercielle vilkår. 1. sal indeholder et meget hyggeligt arrangementklosale med livescene, cafeborde og barområde. Lokalet er godkendt til max. 250 personer.

Arrangementlokalet bruges af husets tilknyttede foreninger, som primært arrangerer rytmisk musik inden for alle genrer. Endvidere har huset en lejlighed på 2. sal, som anvendes til kontor og møderum for de tilknyttede foreninger i Rampelys samt til musikerrum ved arrangementer. Foreningerne betaler en pristalsreguleret husleje pr. arrangement til Foreningen Rampelys..

Bortset fra restauranten drives huset udelukkende af frivillige der med stort engagement får huset til at fungere til glæde for Rampelys og husets gæster. Det frivillige personale er grundpillen i Rampelys’ drift, og uden dem ville der ikke være muligt at opretholde et højt aktivitetsniveau med et stort og varieret program.

Om Foreningen Rampelys

Foreningens højeste myndighed er i dag generalforsamlingen, som afholdes hver år.

Foreningen ledes af en bestyrelse som består af fem personer som vælges på generalforsamlingen for en toårig periode.

Bestyrelsen skal ikke arrangere koncerter, men har ansvaret for huset daglige drift og vedligeholdelse, samt budget.

Bestyrelsen har desuden ansvaret for at markedsføre kulturhuset Rampelys i et bedre og mere slagkraftigt i et større område, herunder skabe større sponsorindtægter til husets drift.

Rampelys' vedtægter

Rampelys · Bindslevs Plads 6 · 8600 Silkeborg · info@rampelys.dk · Cvr: 30 03 87 89