Bestyrelsen

Rampelys daglige ledelse er Bestyrelsen, som består af 5 personer.

Formand Flemming Jespersen

Formand
Flemming Jespersen
flemming@rampelys.dk

Kasserer 
Lars Weber Carlsen

Kasserer
Lars Weber Carlsen
kasserer@rampelys.dk

Bestyrelsesmedlem
John P. Christiansen

Bestyrelsesmedlem
John P. Christiansen
john@rampelys.dk

Næstformand
Charlotte Munch

Næstformand
Charlotte Munch
charlotte@rampelys.dk

Sekretær
Pernille Fog

Sekretær
Pernille Fog
pernille@rampelys.dk

Kort om Bestyrelsens opgaver (Uddrag af vedtægter)

Foreningen har til formål gennem drift af Kulturhuset Rampelys at formidle rytmisk musik
live, kunst, foredrag og teater samt at arbejde for, at Kulturhuset Rampelys er
udviklingsscene for unge kunstnere.

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at alle aktiviteter i forhold til offentlig myndighed
udøves på lovligt grundlag.

Bestyrelsen skal sørge for, at der en tæt kontakt til husets ejer, som er Silkeborg
Kommune og indgå de nødvendige aftaler, herunder lejeaftale og aftaler om
omkostningsfordeling m.v..

Følg Rampelys

Følg Rampelys på: