Foreningerne

Rampelys’ medlemmer

Rampelys’ medlemmer og deres frivillige er dem, der får det hele til at spille på Rampelys. Så støt om foreningerne og deres arrangementer på Rampelys. 

Klik på foreningslinks eller logo herunder for at se mere om den enkelte forening.  Du kan benytte kontakt formularen nederst på denne side, hvis du ønsker at sende en meddelelse til en medlemsforening.

Alle vores medlemsforeninger er baseret på frivilligt arbejde, og baseret på en dyb kærlig til livemusik i alle dens genrer. Og det overskud der genereres på foreningernes koncerter, tilbageføres til det frivillige kulturliv i Silkeborg.

Bliv medlem

Rampelys opfordrer alle vore gæster til at melde sig ind i en/flere af Rampelys’ medlemsforeninger, for at støtte det lokale musikliv og opnå medlemsfordele. Du kan læse mere om foreningerne herunder.

B’Sharp · Frokostjazzen Silkeborg  ·  HverdagsLive  ·  Lydpotten  ·  Muffis ·  MusikRampen 
Riverboat Jazz Festival  · Silkeborg Folk Club · Silkeborg Jazzklub
Silkeborg Kulturformidling  ·  Upcome 


B'Sharp

B’Sharp

 • Foreningens navn er ”B’Sharp”, Silkeborg Rhythm & Blues Association.Dens hjemsted er Silkeborg kommune. 
 • Foreningens formål er at udbrede kendskab til og forståelse for Rhythm & Blues musikken blandt borgere i Silkeborg kommune og region Midtjylland,gennem afholdelse af koncerter m.m. i Silkeborg kommune.
 • Foreningen skal gøre aktiviteterne tilgængelige og attraktive for ethvert interesseret publikum gennem relevant information til offentligheden.
 • Foreningen skal arbejde på at fremme Rhythm & Blues musikken både lokalt og på landsplan.

 FrokostJazzen

Frokostjazzen Silkeborg

 • Frokostjazzen Silkeborg arrangerer lørdage fra midt september til midt april jazz kl. 12:00-14:30 i Kedelhuset.
 • En bred vifte af jazzens genrer præsenteres, dog med hovedvægten på den klassiske jazz.
 • Aktiviteterne skal principielt være baseret på ikke-kommercielle principper, idet et evt. overskud ved aktiviteterne skal anvendes inden for formålsparagraffens bestemmelser.
 • Foreningen skal arbejde for at fremme det kulturelle samarbejde på lokalt plan.
 • Foreningen skal gøre aktiviteterne tilgængelige og attraktive for det bredest mulige publikum gennem relevant information til offentligheden.

HL-Logo

HverdagsLive

 • HverdagsLive er en forening, der primært beskæftiger sig med showcase koncerter


Lydpotten

Lydpotten

 • Lydpotten blev stiftet i 1988 under navnet Rytmisk Musikforening og har som hovedformål at fremme udbredelsen af rytmisk musik for unge og ældre gennem drift af øvelokaler, arrangere koncerter, kurser og workshops og arbejde for øge støtte til det rytmiske musikmiljø.
     
 • Lydpotten drives ved hjælp af frivillig arbejdsindsats fra medlemmernes side, men foreningen har dog ansat en musikkonsulent til at stå for det administrative arbejde.

Muffis

Muffis

 • Musikkens Fremme Forening I Silkeborg (Muff#)
 • Arrangementet: Lige På og Rå – Musikkens mødested
  • – en kravlegård
  • – en legeplads
  • – et eksperimentarium
 • Det er stedet, hvor musikfolket mødes, kontakter bliver skabt, og musikfælleskabet dyrkes.

MusikRampen

MusikRampen

 • MusikRampen blev stiftet den 3. december 2012. Foreningens formål er at stå for arrangementer af meget varierende karakter – primært musikalske arrangementer, der henvender sig til et bredt publikum. Musikalsk er stilen primært dansk pop/rock
 • Medlemmerne af MusikRampen vælger en bestyrelse på den årlige generalforsamling. Foreningens vedtægter kan downloades her
 • Foreningen er drevet af frivillig arbejdskraft.


Riverboat

Riverboat Jazz Festival

 • Siden Riverboat Jazz Festival startede i 1966 med tre små passagerbåde, der sejlede på en 2 timers sejlads op af Gudenåen, er festivallen vokset til en begivenhed, der fylder både i kvalitet og omfang.
 • Fra ca. 30 orkestre/solister i 1986 er antallet af orkestre vokset år for år til 70-80, som optræder for 40.000-50.000 mennesker over de fire dage festivalen nu varer.
 • Riverboat Jazz Festival skønnes at være den største skandinaviske festival, hvad angår New Orleans- dixieland- og swing jazzmusik, den såkaldte klassiske jazz.

Silkeborg-Folk-Club

Silkeborg Folk Club

 • Silkeborg Folk Club vil gerne sætte fokus på folkemusik i og fra Silkeborg området.
 • Alle interesserede er velkommen til at deltage – musikere og lyttere.


Silkeborg-Jazzklub

Silkeborg Jazzklub

 • Silkeborg Jazzklub har til formål at udbrede kendskabet til jazz, og at fremme interessen for jazz ved at afholde forskellige former for jazzmusikarrangementer 
  
 • Det sker pt. ved at jazzklubben arrangerer sommer jazz på Silkeborg torv hver lørdag i sommermånederne.
  
 • Der er hvert år et julejazzarrangement som er placeret i ugen mellem jul og nytår

Kulturformidlingen

Foreningens formål er at formidle mangfoldig kultur af enhver art; musik, teater, foredrag, standup-comedy, poesi, kunst, multimedie m.v.


Upcome

Upcome

 • Musikarrangørforeningen upcome er funderet i unge menneskers ønske om et varieret udbud af muligheder, når man som koncertpublikum i Silkeborg søger musikalske arrangementer.
 • Upcomes arrangementer vil således præsentere amatørbands, som ofte ikke ellers ville gæste Silkeborgs scene, og hvis musik udviser kreativitet og kvalitet.
 • Alt mulig forskellig musik, promovering af musik, fede koncerter, musikpublikummer, kant, kreativitet, glade mennesker, hænge i baren, vælte hjem -stiv- med en kammerat om armen, en øl i den anden hånd, mens man snakker om den fede koncert man lige har set, og meget mere…

Kontakt en af Rampelys’ medlemsforeninger
Kontakt en medlemsforening
Navn
Navn
Fornavn
Efternavn
beskriv kort hvad din henvendelse drejer sig om.
Størst tilladte upload: 516MB