Generalforsamling

Generalforsamling i Foreningen Kulturhuset Rampelys 
Onsdag den 8. marts kl. 19.00 på Rampelys 

 DAGSORDEN: 

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning fra bestyrelsen
 3. Beretning fra medlemsforeningerne
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Godkendelse af budget for det kommende år
 6. Fremlæggelse og drøftelse af ideer for det kommende år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse – på valg er:
  Formand Flemming Jespersen (modtager genvalg)
  Kasserer Lars Weber Carlsen (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem John Pauli Christiansen (modtager genvalg) 
 9. Eventuelt

(Foreningerne bedes forberede et kort indlæg til dagsordenens pkt. 3 om status  på foreningens aktiviteter)