Om Huset

Om Huset

Rampelys er et kulturhus i centrum af Silkeborg – ejet af Silkeborg Kommune, som udlejer bygningen vederlagsfrit ekskl. forbrugsafgifter til Foreningen Kulturhuset Rampelys.

Huset - Rampelys

Stueetagen er forpagtet af den mexicanske restaurant La Casita, som drives på kommercielle vilkår. 1. sal indeholder et meget hyggeligt lokale med livescene, cafeborde og barområde. Lokalet er godkendt til max. 250 personer. Arrangement lokalet bruges af husets tilknyttede foreninger, som primært arrangerer rytmisk musik inden for alle genrer. Endvidere har huset en lejlighed på 2. sal, som anvendes til kontor og møderum for de tilknyttede foreninger i Rampelys. Samt til musikerrum under arrangementer. Foreningerne betaler en pristalsreguleret husleje pr. arrangement til Foreningen Rampelys.

Bortset fra restauranten drives huset udelukkende af frivillige. Der med stort engagement får huset til at fungere til glæde for Rampelys og husets gæster. Det frivillige personale er grundpillen i Rampelys’ drift. Uden dem, ville det ikke være muligt at opretholde et højt aktivitetsniveau med et stort og varieret program.

Om Foreningen Rampelys

Foreningens højeste myndighed er i dag generalforsamlingen, som afholdes hver år. Foreningen ledes af en bestyrelse som består af fem personer, der vælges på generalforsamlingen for en toårig periode. Bestyrelsen skal ikke arrangere koncerter, men har ansvaret for husets daglige drift og vedligeholdelse samt budget. Bestyrelsen har desuden ansvaret for at markedsføre Kulturhuset Rampelys og herved skabe sponsorindtægter til husets drift.